T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Güncelleme Tarihi: 07/09/2021

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ


Hastaneye başvuran hastalardan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları 
psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Birimimiz 25 Aralık Devlet Hastanesi Ana Bina’da, poliklinik 2. katta bulunmaktadır. Birimimizde 6 Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) hizmet vermektedir.


sosyal hizmet.png

Tıbbi Sosyal Hizmet

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi,tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Tıbbi Sosyal Hizmet uygulamaları 4 yıllık sosyal hizmet bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) unvanı almış olan meslek elemanı tarafından yürütülür.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu

• Kimsesiz, terk, bakıma muhtaç hastalar,

• Engelli hakları konusunda bilgi ihtiyacı olan hastalar,

• Aile içi şiddet mağduru hastalar,

Sağlık güvencesiz hastalar,

• İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

• 18 yaş altı adölesan gebelikler,

• Yoksul hastalar,

• Mülteci ve sığınmacı hastalar,

• İnsan ticareti mağduru hastalar,

• Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

• Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

• Palyatif, onkoloji, diyaliz vb kronik rahatsızlığı olan hastalar,

• Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

• Şehit yakınları ve Gaziler,

• Sağlık Tedbiri uygulanan hastalar,

İl dışından gelen hastalar,

Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,

• Hastalığa ve tedaviye uyumda zorlanan hastalar.


Yatarak veya ayaktan tedavi hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarımız Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine bireysel başvuru yapabilir veya ilgili klinik ve poliklinikten ilgili sağlık çalışanı tarafından HBYS sistemi üzerinden konsülte edilerek hasta başvurusu sağlanır.

Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri

Hastanemizden hizmet alan hasta ve yakınlarının tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanmaları amacıyla ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve diğer sosyal hizmet kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sorunların çözümlenmesi için planlanan tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri;

    • 
Kimsesiz, terk edilmiş ve bakıma muhtaç hastaların koruma altına alınması ve bir kuruma  yerleştirilmesi,
    • 
Engelli haklarının anlatılması ve tedaviden etkin yararlanması konusunda yardımcı olunması,
    • 
Ekonomik yoksunluk içinde olan ve sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilgili kurumlar ile bağlantı kurulması ve yardım sağlanması,
    • 
Hastaların tedaviye uyum sürecinde destek olunması psiko-sosyal çalışma,
    • 
Şiddet, ihmal ve istismar mağduru hastalar için ilgili kurumlar ile bağlantı kurulması ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması,
    •
Hastane içinde gönüllü sosyal çalışmalar yapacak olan kişi ve kuruluşların çalışmalarının teşvik edilmesi ve kurum içi çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.

GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ İLETİŞİM

0342 338 25 25 DAHİLİ : 1127

EKLER

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

https://www.saglik.gov.tr/TR,11270/tibbi-sosyal-hizmet-uygulamasi-yonergesi.html