T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Manevi Destek ve Rehberlik Birimi

Güncelleme Tarihi: 07/01/2020


MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK BİRİMİ

   
   1. 
Manevi Destek ve Rehberlik Biriminin Görev ve Amacı

  Hasta, hasta yakını ve hastane personelinin talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlarda göz önünde bulundurularak onlara dini/manevi değerler ışığında danışmanlık/rehberlik yapmak ve moral motivasyon sağlamaktır.

   2. Çalışma Saatleri

    Manevi Destek Birimi, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada dört gün 09.00-14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

   3. 
Manevi Destek ve Rehberlik Görevlisi

    Hastanemizde İlahiyat Fakültesi mezunu 1 (bir) kişi Manevi Destek Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

   4. 
Türkiye’de Manevi Destek ve Rehberlik

   Türkiye'de Manevi Destek Hizmeti 07.01.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan “Hastanelerde manevi destek sunmaya yönelik işbirliği protokolü” ile yürütülmeye başlanmıştır. Protokolle birlikte Ankara, İstanbul, Ordu, Erzurum, Kayseri ve Samsun'da 20 personelle pilot olarak başlayan manevi destek hizmeti, şu anda 38 il, 131 personel ve 108 sağlık tesisinde yürütülmektedir.

   5.  İlimizde Manevi Destek ve Rehberlik Hizmeti

    07.01.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan “Hastanelerde manevi destek sunmaya yönelik işbirliği protokolü” ile birlikte 18.10.2018 tarihi itibariyle 25 Aralık Devlet Hastanesinde manevi destek hizmeti yürütülmeye başlamıştır.

    6. Manevi Destek ve Rehberlik Nedir?

    Dini referanslardan hareketle, insanların üzüntülü, sıkıntılı, korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında,  ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı, ifade eder.

    7. Manevi Destek ve Rehberlik Ne Değildir?

    Manevi Destek personeli psikolog, psikiyatrist, sosyal bakımcı ve diğer sağlık personelinden meslek ve alan olarak ayrılır, ancak sağlık personeli ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir. Manevi Destek hizmetinin kendine has metod ve uygulamalarıyla sınırlılıkları vardır. Manevi Destek hiçbir mesleğin alternatifi değildir.

    8. Manevi Destek ve Rehberlik Hizmetinin İlkeleri

  •  Sağlık Personeli ile multidisipliner (holistik - bütüncül) bir yaklaşımla hizmet verir.
  •  Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır.
  •  Manevi Destek personeli Sağlık Bakanlığı “personel gizlilik sözleşmesi” hükümlerine bağlı kalmayı taahhüt eder.
  •  Manevi destekle ilgili olmayan konular, ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.

   9. Referanslar

    Manevi Destek hizmetinin en temel dayanakları Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38. Maddesi ile Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesinin 11. Maddesidir.

    “…hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde dini inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir.” (Hasta Hakları Yönetmeliği, 38)

    “…hastanın kendi inandığı dine mensup bir din adamının yardımı da içinde olmak üzere ruhî ve ahlaki bir teselli istemeye veya reddetmeye hakkı olduğu…” (Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi, 11)

   10. İletişim

    Adres: Manevi Destek Birimi Hastanemiz Ana Hizmet Binası 5.Katta hizmet vermektedir.

    İletişim numarası: (+90 342 338 25 25 ) Dahili :1024 

manevi destk birimi.png