Yoğun Bakımlar
13 Ocak 2022

KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi tescil edildiği II. seviye yoğun bakım standartlarına uygun yoğun bakım gereksinimi olan hastalanın yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı yoğun bakım hizmeti vermektedir.

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Hasta yataklarının bulunduğu bölüm ile hemşire bankosundan oluşan N.Y.B kliniği 11 yatak kapasitelidir. Ünitemize hasta kabulü acil, poliklinik ve yapılan konsültasyonlar sonucu başka kliniklerden devir şeklinde olmaktadır.(N.Y.B ünitesinde boş yataklarla diğer branşlarda yoğun bakım gereksinimlerini karşılamaktadır. N.Y Bakımında yatan hastalarda sıkça karşılaştığımız bazı tıbbi tanılar; serebral infarktüs (status,epileptikus),sebebi bilinmeyen bilinç kayıpları; intrakranial kanamalar,nöromüsküler hastalıklar-hipertansif ensefalopat gibi

CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitemiz 3. basamaktır. CYB ünitesinde 13 yatak, 13 mekanik ventilatör bulunmaktadır. Her yatak başına bütün invaziv ve nonivaziv monitörizasyonu sağlayan monitörler mevcuttur. Kan gazı cihazı ve hemodiyaliz cihazımız yoğun bakımda bulunmaktadır. Sorumlu hekim olarak anestezi ve reanimasyon uzmanı çalışmaktadır 


GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Genel Yoğun Bakım Ünitemiz 3. basamaktır. GYB ünitesinde 9 yatak, 9 mekanik ventilatör bulunmaktadır. Her yatak başına bütün invaziv ve nonivaziv monitörizasyonu sağlayan monitörler mevcuttur. hemodiyaliz cihazımız yoğun bakımda bulunmaktadır. Sorumlu hekim olarak anestezi ve reanimasyon uzmanı çalışmaktadır.