3.Basamak Dahili Cerrahi Yoğun Bakım
20 Şubat 2019


CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitemiz 3. basamaktır. CYB ünitesinde 14 yatak, 14 mekanik ventilatör bulunmaktadır. Her yatak başına bütün invaziv ve nonivaziv monitörizasyonu sağlayan monitörler mevcuttur. Kan gazı cihazı ve hemodiyaliz cihazımız yoğun bakımda bulunmaktadır. Sorumlu hekim olarak anestezi ve reanimasyon uzmanı çalışmaktadır.


  • 1