3.Basamak Dahili - Cerrahi Yoğun Bakım
07 Mart 2024


CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitemiz 3. basamaktır. CYB ünitesinde 14 yatak, 14 mekanik ventilatör bulunmaktadır. Her yatak başına bütün invaziv ve nonivaziv monitörizasyonu sağlayan monitörler mevcuttur. Kan gazı cihazı ve hemodiyaliz cihazımız yoğun bakımda bulunmaktadır. Sorumlu hekim olarak anestezi ve reanimasyon uzmanı çalışmaktadır.


  • 1