3.Basamak Genel Yoğun Bakım 2.Kısım
16 Şubat 2024

GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Genel Yoğun Bakım Ünitemiz 3. basamaktır. GYB ünitesinde 9 yatak, 9 mekanik ventilatör bulunmaktadır. Her yatak başına bütün invaziv ve nonivaziv monitörizasyonu sağlayan monitörler mevcuttur. hemodiyaliz cihazımız yoğun bakımda bulunmaktadır. Sorumlu hekim olarak anestezi ve reanimasyon uzmanı çalışmaktadır.