2.Basamak Nöroloji Yoğun Bakım
16 Şubat 2024


NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Hasta yataklarının bulunduğu bölüm ile hemşire bankosundan oluşan N.Y.B kliniği 11 yatak kapasitelidir. Ünitemize hasta kabulü acil, poliklinik ve yapılan konsültasyonlar sonucu başka kliniklerden devir şeklinde olmaktadır.(N.Y.B ünitesinde boş yataklarla diğer branşlarda yoğun bakım gereksinimlerini karşılamaktadır. N.Y Bakımında yatan hastalarda sıkça karşılaştığımız bazı tıbbi tanılar; serebral infarktüs (status,epileptikus),sebebi bilinmeyen bilinç kayıpları; intrakranial kanamalar,nöromüsküler hastalıklar-hipertansif ensefalopat gibi   • 1
  • 2
  • 3
  • 4