Algoloji (Ağrı Polikliniği )
25 Ocak 2022

ALGOLOJİ (AĞRI POLİKLİNİĞİ )
Kronik ağrının tanımlanması ve girişimsel ağrı tedaviyöntemlerinin uygulayan polikliniğimizdir.