Psikiyatri
16 Şubat 2024

Psikiyatri polikliniğimizde; depresyon ve diğer duygu durumbozuklukları, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları,şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve maddebağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yemebozuklukları, yaşlılığı bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunlarıntedavisi yapılmaktadır.