Nöroloji
16 Şubat 2024

Baş ağrısı, Baş dönmesi, Serebrovasküler hastalıklar (felç),epilepsi (sara), bunama, denge-hareket bozuklukları,nöromusküler hastalıklar (kas ve sinir hastalıkları,Polinöropatiler (Uyuşma- Kuvvet eksikliği ),multiplesikleroz (MS) vb. hastalıkların tanı ve tedavileriyapılmaktadır.