Klinik Hakkında
24 Ocak 2022

GÖZ HASTALIKLARI
Her türlü göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetiverilmektedir. Göz acil (kazalar, yabancı madde kaçması, anikızarmalar, ani görme kayıplan vb.) vakalara müdahaleedilmekte, konjenital, travmatik, metabolik, senil, toksik,sekonder kataraktlara Fakomülsifikasyon yöntemi iledikişsiz, damla anestezili cerrahi uygulanmakta ve göziçilens yerleştirilmektedir. Diabete bağlı göz hastalıklarındaArgon lazer ile tedavisi yapılmaktadır. Şaşılık ameliyatlarıve Göz tembelliğinin tedavisi , Göz yaşı kanalı tıkanıklığında cerrahi tedavi uygulanmaktadır.YAG lazer ile ani göztansiyonu yüksekliğinde tedavi yapılabilmekte.