Göğüs Kalp Damar Cerrahi
16 Şubat 2024

Hastanemizin Göğüs Cerrahi Kliniğinde ağırlıklı olarak,dializ amaçlı arterio-venöz fistül açılması, aynı amaçla grefttakılması, kalıcı ve geçici dializ kateter uygulaması,varislerin cerrahi, lazer ve ile tedavisi, skleroterapi,ekstremitelere ait her türlü arterial tıkayıcı hastalığın cerrahive medikal tedavisi, akciğer tümörü, bronşektazi, kisthidatik, mezotelyoma, tanı konulmamış plöreziler,mediastinal kitleler gibi akciğer hastalıklarının, tanısalamaçlı bronkoskopi, mediastinoskopi, torakoskopigirişimleri ile birlikte lobektomi, pnömonektomi gibi hertürlü akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı tümörlerinin totalçıkartılması ile birlikte rekonstrüksiyonu, toraksdeformitelerinin klasik cerrahi yöntemler veya endoskopikcerrahi ile düzeltilmesi, özafagusa ait darlıkların cerrahitedavisi, özafajial ve trakeobronşial yabancı cisimleringüvenle çıkartılması işlemleri başarıylagerçekleştirilmektedir.